هدف از این تحقیق بررسی مبانی و اصول شایسته سالاری با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

 

فهرست مطالب
 تعريف شایستگی
 ضرورت‏های شایسته سالاری
 مبانی و اصول شایسته سالاری
 محدودیت‏های شایسته سالاری
 ابعاد شایسته‏ سالاری 
  شایسته‏خواهی
 شایسته‏یابی
 شایسته گزینی
  شایسته‏گماری
  شایسته‏پروری
 شایسته‏داری
 بررسي و مقايسه فراگرد شايسته سالاري و ناشايسته
 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن
 پيشينه تحقيق 
 تحقیق های داخلي
 تحقیق های خارجي

 

 


كاتانو، نيوسام و دي  شايستگي را اينگونه تعريف مي كند: هر گونه دانش، مهارت، توانايي يا كيفيت شخصي است كه از طريق رفتار نشان داده مي شود و منجر به تعالي خـدمت دهي مــي گــردد. شايستگي يعني يك تشريح مكتوب از مهارت هاي شخصي و عادات كاري قابل سنجش كه درجهت دستيابي به اهداف كار استفاده مي شود.

 

 


شايستگي نوعي صفت براي كاركنان قلمداد مي شود و به نوعي سرمايه انساني با منبع انساني اشاره دارد كه در بهره وري متجلي مي شود. شايستگي هاي يك كارمند بايد خواسته هاي يك شغل را در بر گيرد و محقق سازد.