گزارش کارآموزی رشته نقشه کشی عمومی با عنوان تراشکاری و فرزکاری

 
چکیده: 
مهارتهای زیادی که اغلب کارگران ماشینکار به دست می آورند بیشتر در اثر ایجاد برنامه های کاراموزی است که از طرف کارخانجات و یا موسسه آموزشی تربیت داده میشود.در هر کارخانه اعم از بزرگ وکوچک وحتی درکارگاههای ماشینهای ابزار ایجاد برنامه های کارآموزی بسیار مهم وارزشمند خواهد بود .زیرا که توسط این برنامه ها می توان مهارتهای جدیدرا توسعه داد.دوره های کارموزی به ابن معنی هستند که کاآموزان در این مدت به روش های جدید و آموزش های تکمیلی آشنا میشوند و از طرفی نو آموز ماشین کار می بابایستی به تکنو لورژی ماشین های ابزار و محاسبات کارگاهی (حساب فنی ) و طرز خواندن نقشه ها  و موضاعات مربوط به کار آشنایی پیدا کند البته برای یادگیری این نوع مسائل میشود از مدارس خصوصی و یا هنرستان های دولتی استفاده کرد.
 
یک ماشین کار فعال ممکن است حتی بعد از اتمام دوره های یکساله یا بیشتر با هم برای کاآموزی به مدارس فنی مراجعه کند و در بعضی از حالات دوره کاآموزی تقلیل داده شده و در عوض یک دوره برای شناسایی صنعت تربیت داده میشود برای انتخاب تکنسین ماشین کار جهت کار ماشین با ماشین های ابزار بهتر است از هنرجویان هنرستان و افرادی که در این باره آموزش دیده اند استفاده شود زیراکه این گونه افراد تعلیمات لازم را در صنایع و نیز در کلاس های وابسته به آن که در آموزش فنی و حرفه ی ترتیب  داده شده اند گذرانده اند.
 
در چنین کلاس های اصول و قوانین و استاندارد های مشخصی را که مربوط به حرف معمولی میباشد را تعلیم میدهند که خود این قوانین به هنرجویان کمک میکند تا یک ماشینکار ماهر و با تجربه ای بشوند و همچنین این استاندارها و قوانین برای کارگر و کارفرما بسیار مفید و سودمند میباشید و کاراموز سعی میکند که مهارت های خودش هرچه بهتر گسترش داده تا به صورت یک کارگر ماهر در خدمت صنعت باشد . در این صورت است که کارگر میتواند در برابر انجام کار مناسب دستمزد بیشتری را درخواست کند ، به منظور اینکه کار فرما و ماشینکار بتوانند سود بیشتری دریافت کنند لازم است که کارگران ماشینکار دوره کار آموزی را با دقت بگذرانند و همچنین باید در کلاس های وابسته به موقع شرکت کنند و همیشه فکر کنند که هنوز شاگرد هستند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

فرزکاری

تراشکاری

جوشکاری هوابرش

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول
تاریخچه کارگاه .................................................................................1
تاریخچه سرپرست کارگاه ..................................................................1
معرفی
موقعیت جغرافیایی کارگاه تراشکاری......................................................1
نوع محصولات تولیدی......................................................................1
وضعیت کلی کارگاه.........................................................................2
نوع مدیریت کارگاه..........................................................................2
تکنولوژی مورد استفاده کارگاه.............................................................2
میزان ضایعات و استهلاک کارگاه.........................................................3
فصل دوم
موقعیت رشته در محل کارآموزی.........................................................3
فصل سوم
جوشکاری هوابرش.........................................................................5
سوهان کاری ...............................................................................6
سنگ زنی ...................................................................................6
نظافت..........................................................................7
فرزکاری......................................... ...........................................8
ماشین تراش..................................................................................8
تیغه فرز......................................................................................9
انواع تیغه فرز..............................................................................10
ماشینهای فرز...............................................................................12

انواع ماشینهای فرز و ساختمان آنها .....................................................15

ماشین فرز زانویی ستونی ................................................................15
ماشین فرز افقی ساده .....................................................................15
ماشین فرز عمودی ....................................................................... 17
  ماشین تراش NT50..................................................................19
      شناسای قسمتهای یک ماشین تراش مرغک دار.......................................19
      محوراصلی.............................................................................. 21
 جعبه دنده پیشروی........................................................................21
 میزماشین تراش...........................................................................22
 کلیدهای راه اندازی  ماشین تراش.......................................................23
 چگونگی تنظیم تعداد دوران ماشین تراش..............................................23
 شرح جدول های پیشروی ماشین تراش................................................24
 شرح عمل اهرم های پیشروی..........................................................24
 نکات ایمنی در راه اندازی ماشین تراش..............................................24
جوشکاری با گاز یا شعله ................................25
مزیت استفاده از جیگ و فیکسچرها ................................28
تاثیر شکل ابزار........................................................................29
دستگاه دریل ................................30
سنگ زنی ................................32
انتخاب بهترین چرخ سنگ............................................................32
نتیجه گیری.............................................................................33
عکس...................................................................................34
منابع و مآخذ ...............................37