گزارش کارآموزی رشته نقشه برداری با عنوان تهیه نقشه توپوگرافی و روشهای پیاده سازی ابنیه های فنی و مختصری از GPS

 

محل کارآموزی:مهندسین مشاور تهران راستا

 
 
خلاصه گزارش کارآموزی :
به طور کلی به منظور اجرای پروژه های عمرانی ٫ می بایست یک سری مراحل در فازهای مختلف پروژه ٫ برای پیشروی پروژه انجام داد . که یکی از این مراحل نقشه برداری است ٫ که هم در تصمیم گیری ها و هم در اجرا پروژه نقش به سزایی ایفا می کند .نقشه برداری در حوزه اجرای پروژه های عظیم مانند : سد ٫ برج ٫ تونل ٫ پل و ... دارای اهمیت بسیاری است . به همین جهت در مراحل مختلف اجرای یک پروژه مشاهده می شود ٫ از روش ها و دستگاههای پیشرفته نقشه برداری بهره برده شده است .به روش ها و تکنیک هایی که برای اجرا و پیاده سازی ابنیه های مختلف فنی در حوزه نقشه برداری انجام می شود اصطلاحا نقشه برداری کارگاهی می گویند .همچنین به منظور احداث و طراحی یک پروژه می بایست ابتدا از منطقه مورد نظر نقشه ی توپوگرافی با مقیاس مهندسی تهیه کرد و همچنین می توان در اجرای پروژه ها از دستگاهها و سیستم های پیشرفته ای مانند GPS جهت تعیین موقعیت دقیق نقاط و ایستگاهها ٫ و Total station های نقشه برداری بهره جست .در این گزارش بیشتر سعی شده است روشها و تکنیک های پیاده سازی ابنیه های مهندسی و همچنین برداشت و تهیه نقشه ی توپوگرافی به همراه GPS را تشریح  کند .
 
 
کلمات کلیدی:

GPS

نقشه برداری

نقشه توپوگرافی

پیاده سازی ابنیه های فنی

 
 
تاریخچه:
مهندسین مشاور تهران راستا فعالیت خود را در حوزه های مهندسی عمران و نقشه برداری از سال 1362 تا کنون با مدیریت جناب آقای مهندس پرویز سپاه منصور آغاز کرده است .این مهندسین مشاور با در دست داشتن امکانات پیشرفته و متخصصین مجرب در حوزه های نقشه برداری فعالیت های متعددی را مانند تهیه نقشه های توپوگرافی در کلیه مقیاس ها ٫ تهیه نقشه های کاداستر مربوط به مالکیت ٫ تهیه نقشه های هیدروگرافی از سواحل دریا ٫ رودخانه و اجرای مخازن پالایشی و سدها و تهیه نقشه توپوگرافی از عکس های هوایی به روش فتوگرامتری ٫ پیاده کردن انواع مسیر ها و پروژه های راه ٫ لوله ٫ کانال٫ و تونل انجام داده است .از سوابق برجسته این مهندسین مشاور در 5 سال اخیر می توان به پیاده کردن خط لوله گاز در شرق تهران ٫ تهیه نقشه های 1:500 کاداستر مسیر رودخانه های شمال خراسان ٫ تهیه نقشه های 1:500 روستایی از شمال ایران و تهیه نقشه و پیاده کردن برخی پروژه های سنگ فرش تهران اشاره کرد .همچنین این مهندسین مشاور در حال حاضر دارای grid 2 سازمان برنامه ریزی و بودجه است .
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول :
تاریخچه ..................................................................................................................7
 
فصل دوم :

برداشت توپوگرافی از مناطق مختلف شهر تهران با مقیاس های مختلف ...................................8

خلاصه ای از مراحل کار به منظور تهیه نقشه ی توپوگرافی ................................................8
پردازش اطلاعات .....................................................................................................9
ترسیم نقشه ی توپوگرافی ..........................................................................................10
سیستم  تعیین موقعیت جهانی یا GPS ...........................................................................12
ماهواره های GPS ..................................................................................................13
GPS چگونه کار میکن؟ ...........................................................................................15
گیرنده های GPS ....................................................................................................16
اطلاعاتی که یک ماهواره GPS ارسال می کند ..............................................................16
چه کسانی از GPS استفاده می کنند .............................................................................20
 
فصل سوم :

کنترل و پیاده سازی ساختمان .....................................................................................22

شبکه های کنترل مسطحاتی در کارگاههای بزرگ ...........................................................22
چگونگی پیاده کردن پلان ساختمان ..............................................................................22
کنترل پیاده سازی پلان های ساختمان ...........................................................................24
پیاده کردن اغلب سازه های مهندسی .............................................................................24
الف ) تعیین حد و مرز ..............................................................................................24
ب ) انتقال پلان ساختمان از سطح زمین به کف گودبرداری ...............................................27
پیاده کردن خطوط رفرانس در طبقه همکف ...................................................................27
کنترل عمودی بودن ستون ها .....................................................................................29
کنترل تراز بودن ستون ها .........................................................................................29
شاغول کردن اجزای ساختمان ....................................................................................30
الف ) شاغولی کردن ستون ها با استفاده از خط کناری ستون ..............................................31
ب ) شاغولی کردن ستون با استفاده از خط وسط ستون .....................................................31
خط تراز ستون .......................................................................................................32
خطوط مبنا ............................................................................................................33
مراحل پیاده سازی رمپ ...........................................................................................34
خطوط محور .........................................................................................................34
خط تراز بتن ..........................................................................................................35