پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی و مهندسی صنایع با عنوان طراحی و بهبود سیستم كنترل كیفیت شركت پلاستیران

DESIGN UPGRADE OF QUALITY CONTROL SYSTEMA HYMALIA CO

چكیده:
امروزه كیفیت به عنوان عامل اصلی در تصمیم‌گیری مشتریان در مرحلة ارزیابی محصول و یا خدمات به كار می‌رود. بدون شك همه بر این باوریم كه محصول كیفیت و حضور در صحنة رقابت داخلی و جهانی با شعار دادن تحقق نمی‌یابد بلكه دستیابی به این امر مهم فقط با شناخت و استفاده از روشهای علمی مربوطه امكان‌پذیر است. از مجموعه روشهای علمی مورد استفاده در علم كیفیت، روشهای آماری اهمیت خاص را دارا بوده و برای به كار بردن روشهای آماری استفاده از رایانه امری بدیهی است. آمار و در پی آن كنترل كیفیت، علومی هستند كه براساس داده‌های جمع‌آوری شده تخمین می زنند و به تصمیم‌گیری كمك می‌كنند بنابراین كار با حجم داده‌های فراوان در راستای تجزیه و تحلیل و نیل به هدف امری اجتناب‌ناپذیر است.SPC نیز یكی از تكنیك‌هایی می‌باشد كه با استفاده از روشهای آماری و در صورت اجرای صحیح، بهبود چشمگیر كیفیت و كاهش قابل توجهی را در هزینه تمام شده كالا به ارمغان می‌آورد.
 
 در پروژه حاضر سعی شده است با استفاده از نمودارهای تجزیه و تحلیل به سئوالات زیر پاسخ داده شود:
1. مواد اولیه با چه مجوزی وارد می‌شوند؟
2. اقلام نیم ساخته با چه مجوزی وارد مرحلة بعدی می‌شوند؟
3. قطعات تمام شده با چه مجوزی جهت خریدار ارسال می‌شوند؟
 
 
 
کلمات کلیدی:

SPC

روشهای آماری

كنترل كیفیت آماری

 استانداردهای بین المللی کیفیت

طراحی و بهبود سیستم كنترل كیفیت

 
 
مقدمه
اصولاً یكی از مشكلات عمده‌ای كه در كشورهای در حال توسعه با آن مواجه می‌گردند. عدم وجود بازار رقابتی سالم و مناسب است. در اینگونه كشورها فرآورده‌های تولید شده به علت عدم اشباع بازار با مانع و مشكل خاص مواجه نگردیده و غالباً با هر كیفیتی كه تولید می‌شوند به فروش می‌رسند همانطور كه استاد صاحبنظران در زمینة كیفیت دكتر جوران، عنوان می‌كند در زمان كمبود اولین چیزی كه قربانی می‌شود كیفیت است و این اصل در كشورهایی كه فاقد بازار رقابتی سالم هستند براحتی ملموس می‌باشد.
 
خوشبختانه در سالهای اخیر به دلایل مختلف نظیر بروز مشكلات اقتصادی و درك این واقعیت از طرف سازمانها كه بهبود كیفیت می‌تواند كاهش هزینه‌ها و نه افزایش آن را به همراه داشته باشد سبب گردیده كه به مقولة كیفیت اهمیت داده شود توجه و اهمیت به مقولة كیفیت در قالب ارائه سیستم‌های مدیریت كیفیت براساس استانداردهای بین المللی ISO 9000 در حال ظهور می‌باشد. گرچه هدف اصلی اغلب سازمانهایی كه اینگونه گواهینامه‌ها را اخذ می‌كنند كسب درآمد ارزی است ولی امیدوار هستیم كه در آینده‌ای نه چندان دور اینگونه فعالیتها باعث ارتقای سطح كیفیت فرآورده‌های داخلی، ایجاد محیط رقابتی سالم، كاهش قیمتها و احترام به خواست‌های مشتریان داخل كشور گردد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول: شناختی مختصر در مورد كنترل كیفیت آماری 

چكیده 2
مقدمه 8
تعریف بهبود كیفیت 9
واژه‌های مهندسی كیفیت 11
رابطة بین بهبود كیفیت و بهره‌وری 12
هزینه‌های كیفیت 13
هزینه‌های خرابی خارجی 15
مدیریت كیفیت جامع 15
انتخاب حدود كنترل 20
حدود هشدار نمودارهای كنترل 21
اندازة‌ نمونه‌گیری و فراوانی نمونه‌گیری 22
زیرگروه‌های منطقی 23
كنترل كیفیت آماری 25
نمودارهای كنترل برای مشخصه‌های وصفی 26
1. نمودار p 27
طراحی نمودار كنترل نسبت اقلام معیوب 31
تغییر نقاط بر روی نمودار نسبت اقلام معیوب 34
نمودار كنترل NP 35
اندازه نمونه متغیر 35
تابع مشخصه عملكرد و معایب مربوط به طول دنباله 38
نمودار كنترل برای عدم انطباق‌ها (نقص‌ها) 41
روشهایی برای اندازه نمونه ثابت 42
تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد نقص‌ها 43
نمودار u 44
روشهایی برای اندازه نمونه متغیر 45
تابع مشخصة عملكرد 46
نمودارهای كنترل برای مشخصه های متغیر 47
نمودارهای كنترل   48
تخمین كارایی فرآیند 52
تجدید نظر در مورد حدود كنترل و خط مركز 54
حدود كنترل، حدود مشخصات فنی و حدود تلورانس طبیعی 55
خطوط راهنما برای طراحی نمودار كنترل 56
تغییر اندازه نمونه در نمودارهای   و   57
تفسیر نمودارهای   و   59
تجزیه و تحلیل كارایی فرآیند 60
نسبتهای كارایی فرایند 63
نمونه‌گیری جهت پذیرش (برای مشخصه‌های وصفی) 66
نمونه‌گیری سه جنبة مهم دارد: 67
انواع طرحهای نمونه‌گیری 68
منحنی OC 70
نقاط خاصی از منحنی OC 71
طراحی یك طرح بار نمونه‌گیری با منحنی OC معین 72
طرحهای جفت نمونه‌گیری 73
تشریح استاندارد 75
MIL STD 105E (ISO 2859, ABI/ASQC Z 1,4) 75
طرحهای نمونه‌گیری جهت پذیرش برای مشخصه‌های كیفی متغیر 79
 

فصل دوم معرفی شركت انتخاب شده 81

1. تاریخچه 84
2. مدیریت : بخش خصوصی 85
3. سطوح مدیریت 85
4. تعداد پرسنل 85
5. ماشین آلات 85
6. مواد اولیه مصرفی 85
7. نمایندگی‌های فروش 86
8. فضای تولیدی و غیرتولیدی 86
 

فصل سوم معرفی تفضیلی محصولات 89

تولیدات شاخص در شركت پلاستیران 90
باك بنزین پژو 405 94
 

فصل چهارم:استاندارد محصولات انتخاب شده 113

بخش اول 114
آشنایی با سیستم تضمین كیفیت ایزو 9000 114
استانداردهای بین المللی سری 9000 115
هدف و روند شكل گیری 115
دامنه كاربرد استاندارهای سری 9000 117
مدلهای اصلی استانداردهای سری ISO 9000 125
الف ـ مدل I – استاندارد 9001 (ISO 9001) 126
ب ـ مدل II استاندارد 9002 (ISO 9002) 126
ج ـ مدل III ـ استاندارد 9003 (ISO 9003) 127
خدمات پس از فروش 128
تكنیك‌های آماری 128
چك لیست اصلاحی پیش ثبت‌نام برای دریافت گواهینامه ISO 9000 129
بخش دوم 144
استاندارد ایران ـ ایزو 9001 144
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 145
استاندارد ایران ـ ایزو 9001 146
سیستم‌های كیفیت ـ الگو برای تضمین كیفیت در طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات 146
بسمه تعالی 147
پیشگفتار 147
فهرست مندرجات 148
اعضاء كمیسیون تدوین استانداردهای مدیریت كیفیت و تضمین كیفیت 151
ایزان ـ ایزو 9001 151
مقدمه 154
سیستم‌های كیفیت ـ الگو برای تضمین كیفیت در طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارایه خدمات 157
1. هدف و دامنه كاربرد 157
2. استاندارد مرجع 158
3. تعاریف 159
3-1- محصول 159
3-2 - پیشنهاد 160
3-3- قرارداد 161
4- نیازمندی‌های سیستم كیفیت 161
4-1- مسئولیت مدیریت 161
4-1-1- خط‌مشی كیفیت 161
4-1-2- سازمان 162
4-1-2-1- مسئولیت و اختیار 162
4-1-2-2- منابع 163
4-1-2-3- نماینده مدیریت 163
4-1-3- بازنگری مدیریت 164
4-2- سیستم كیفیت 165
4-2-1- كلیات 165
4-2-2- روش‌های اجرایی سیستم كیفیت 166
4-2-3- طرح‌ریزی كیفیت 167
4-3- بازنگری قرارداد 169
4-3-1- كلیات 169
4-3-2- بازنگری 170
4-3-3- اصلاحیه برای یك قرارداد 171
4-3-4- سوابق 171
4-4- كنترل طراحی 171
4-4-1- كلیات 171
4-4-2- طرح‌ریزی برای طراحی و توسعه 172
4-4-3- وجوه اشتراك سازمانی و فنی 172
4-4-4- داده‌ها به طراحی 173
4-4-5- ستانده‌ها از طراحی 174
4-4-6- بازنگری طراحی 175
4-4-7- تصدیق طراحی 175
4-4-7- تصدیق طراحی 176
4-4-8- صحه‌گذاری طراحی 177
4-4-9- تغییرات طراحی 178
4-5- كنترل مدارك و داده‌ها 178
4-5-1- كلیات 178
4-5-2- تصویب و صدور مدارك و داده‌ها 179
4-5-3- تغییرات در مدارك و داده‌ها 180
4-6- خرید 181
4-6-1- كلیات 181
4-6-2- ارزیابی پیمانكاران فرعی 181
4-6-3- داده‌های خرید 182
4-6-4- تصدیق محصول خریداری شده 183
4-6-4-1- تصدیق بوسیله عرضه‌كننده در محل پیمانكار فرعی 183
4-6-4-2- تصدیق بوسیله مشتری از محصول فراهم شده توسط پیمانكار فرعی 184
4-7- كنترل حصول تدارك شده بوسیله مشتری 185
4-8- شناسایی و ردیابی محصول 185
4-9- كنترل فرایند 186
4-10- بازرسی و آزمایش 189
4-10-1- كلیات 189
4-10-2- بازرسی و آزمایش 189
4-10-1- كلیات 189
4-10-2- بازرسی و آزمایش اقلام دریافتی 190
4-10-3- بازرسی و آزمایش در حین فرایند 191
4-10-4- بازرسی و آزمایش نهایی 192
4-10-5- سوابق بازرسی و آزمون 193
4-11- كنترل تجهیزات بازرسی، اندازه‌گیری و آزمون 194
4-11-1- كلیات 194
4-1-12- روشهای اجرایی كنترل 196
4-12- وضعیت بازرسی و آزمون 199
4-13- كنترل محصول نامنطبق 200
4-13-1- كلیات 200
4-13-2- بازنگری و تعیین تكلیف در مورد محصول نامنطبق 200
4-14- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه 202
4-14-1- كلیات 202
4-14-2- اقدام اصلاحی 203
4-14-3- اقدام پیشگیرانه 203
4-15- جابجایی، انبارش، بسته‌بندی، نگهداری و تحویل 205
4-15-1- كلیات 205
4-15-2- جابجایی 205
4-15-3- انبارش 205
4-15-4- بسته‌بندی 206
4-15-5- نگهداری 206
4-15-6- تحویل 206
4-16- كنترل سوابق كیفیت 207
4-17- ممیزی‌های داخلی كیفیت 208
4-18 - آموزش 210
4-19- ارایه خدمات 210
4-20- فنون آماری 211
4-20-1—مشخص كردن نیاز 211
4-20-2- روش‌های اجرایی 211
پیوست الف 212
(اطلاعاتی) 212
كتابنامه 212
 
فصل پنجم 214

طرح كنترل كیفیت محصولات كارخانه 215

قسمتهای مربوط به كنترل كیفیت باك 218
تست‌های همولوگ شامل موارد زیر است: 219
تستهای متفرقه 227
ضمائم 233
مشخصات مواد پلاستیك 233
فهرست آزمایشهای مواد پلاستیك 233
 
فصل ششم 237

نمودار درصد ضایعات باك پژو 237

بخش اول 238
نتایج حاصل از بررسی نمودارهای فوق 238
نتایج حاصل از بررسی وضعیت كیفی تولید باك 239
بخش دوم 246
محاسبات مربوط به نمودارهای كنترل P  و P تثبیت شده و خطای نوع II 246
بخش سوم 247
منحنی مشخصة عملكرد نمودار كنترل P 247
بخش چهارم 248
محاسبات و نمودارها 248
محاسبة ARL برای نمودارهای   251
شیوه دیگر محاسبه ARL برای نمودار   254
شیوه‌های دیگر محاسبة ARL 254
محاسبه ARL برای نمودار P 255
محاسبات مربوط به تعیین (n : تعداد نمونه) مطابق با ریسك تولیدكننده و ریسك مصرف كننده 258
 
محاسبة AOQ (Average outgoing quality limit) 264
محاسبه AOQ برای 5 = n و 2 = c 267
محاسبة AOQ از طریق فرمول بدون جایگزینی 269
محاسبة ASN (متوسط تعداد نمونه) 271
محاسبة ATI (متوسط كل بازرسی) 271
محاسبة AFI متوسط نسبت بازرسی (Average Fraction Inspection) 272
استاندارد MJL-STD-105D 274
ارتقاء از سطح بازرسی تنگ‌تر شده به نرمال 279
ارتقاء از سطح نرمال به سطح كاسته شده 279
طرح‌های نمونه گیری داج ـ رومیگ 282
طرح LTPD 284
منابع 287