دانلود پاورپوینت ویروس اپشتین بار جهت رشته پزشکی در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


منونوكلئوز عفونی شناخته شده ترین سندرم بالینی كه توسط ویروس اپشتین – بار (EBV) ایجاد می شود منونوكلئوز عفونی است.  این سندرم با شكایتهای سیستمیك سوماتیك مشخص می شود كه عمدتاٌ شامل خستگی، تب، گلودرد و لنفادنوپاتی منتشر می باشند. این وضعیت كه در ابتدا تب گلاندولا نامیده می شد، نام خود را از لنفوسیتوز منونوكلئر به همراه لنفوسیتهایی با ظاهر آتیپیك گرفته است كه با بیماری همراه می باشد. عفونتهای دیگری ممكن است موجب بیماریهایی شبیه منونوكلئوز عفونی گردند. 

 

 

 

فهرست مطالب
ویروس اپشتین – بار
اتیولوژی
اپیدمیولوژی
اونكوژنز
كارسینوم نازوفارنژیال
لنفوم بوركیت آندمیك ( آفریقایی)
تظاهرات بالینی
معاینه فیزیكی
تشخیص
تشخیص افتراقی
تست های آزمایشگاهی 
آزمون آنتی بادی هتروفیل
آنتی بادی های اختصاصی EBV
درمان
عوارض
پیش آگهی