دانلود پاورپوینت نئوپلاسم های تروفوبلاستیک حاملگی جهت رشته پزشکی در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در پی رشد بیش از حد و هیدروپیک شدن پرزهای جفتی است و بصورت جنرالیزه در گیری می دهد .مول کامل فاقد جنین ، پرده آمنیوتیک و عروق جنینی است.
منشا کروموزم پدری بوده و اغلب 46XX(ناشی از لقاح اسپرم هاپلوئید با تخمک خالی و سپس دیپلوئید شدن آن) است.

 

 

 

فهرست مطالب
مول هیداتیفورم کامل
علایم
مول هیداتیفورم ناقص
مول هیداتیفورم کامل و ناقص
مول مهاجم
کوریوکارسینوما
تومور تروفوبلاستیک محل جفت(PSTT)
ریسک فاکتورهای مول
درمان مول هیداتیفورم (کامل یا ناقص)
پیگیری درمان
نئوپلاسم تروفوبلاستیک حاملگی خاموش
ارزیابی و درمان GTNبد خیم
طبقه بندی كلینیكی GTN
روش  تشخیص GTN بد خیم
پس از تشخیص GTN  اقدامات زیربه ترتیب انجام می شوند.
بررسی از نظر علایم GTN بد خیم
برای رد متاستاز مخفی به CNS نسبت زیر به کار می رود
Staging در GTN بد خیم
درمان
و...