دانلود پاورپوینت نظریه عاملیت و خادمیت جهت رشته جامعه شناسی در قالب 34 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


 مدیریت کار گزاری یا عاملیت شیوه ای از مدیریت است که در آن منافع فردی بر منافع جمعی و سازمانی ارجحیت دارد. مدیران بیشتر در پی منافع شخصی خویش هستند.  خادمیت شیوه ای مدیریتی است که در آن مدیران خود را خادم جمع می دانند و خویش را وقف اهداف جمعی و سازمانی نموده و منافع جمعی را بر منافع فردی ارجح میدانند. آنها معتقدند در صورت تامین شدن منافع جمع و سازمان، منافع فردی نیز خود به خود محقق خواهند شد.

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف عاملیت و خادمیت
تئوری عاملیت
تئوری خادمیت
مدیران دستگاه های اجرایی به کدام شیوه از مدیریت عاملیت یا خادمیت تمایل دارند؟
مدل انسان
رفتار انسان
نیازها
انگیزش
شناسایی ( قیاس اجتماعی )
احساس هویت و تعلق
کاربرد قدرت
رویکرد مدیریتی
فردگرایی / جمع گرایی
فاصله قدرت
اما در ایران...
نظریه آشوب
تعریف
اثر پروانه ای
و...