دانلود پاورپوینت تشخیص با سیل های گرم منفی در عفونت ادراری جهت رشته پزشکی در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اولین اقدام جهت شناسایی باکتری تهیه ی گسترش و رنگ آمیزی می باشد. بدین منظور ابتدا یک قطره سرم فیزیولوژی استریل بر روی لام (مرکز لام ) قرار داده سپس با یک آنس استریل یک قسمت کوچک از کلونی مورد نظر را برداشته در قطره سرم فیزیولوژی حل نموده بصورت شیرابه در سطح لام به اندازه وضخامت مناسب پخش می نماییم. پس از خشک شدن با کمک حرارت ملایم شعله فیکس نموده ولام آماده برای رنگ آمیزی می باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
تهیه گسترش ورنگ آمیزی باکتری 
ساخت رنگ گرم 
روش رنگ آمیزی گرم
محیط های افتراقی جهت شناسایی باسیل های گرم منفی 
 کنترل کیفی محیط  TSI  
کنترل کیفی محیط اوره 
ساخت معرف آلفانفتول 
ساخت معرف متیل رد 
MR-VPکنترل کیفی 
SIMکنترل کیفی 
  ساخت محلول کواکس یا ارلیخ 
نکات مهم
کنترل کیفی سیمون سیترات 
محیط کشت لیزین(Lysine Iron Agar)
باکتریهای غیر تخمیرکننده Non fermenter
سودوموناس آئروژینوزا
تشخیص آزمایشگاهی سودوموناس آئروژینوزا
تست اکسیداسیون فرمانتاسیون Oxidation – Fermentation
روش انجام تست
بررسی نتایج