دانلود پاورپوینت آنتی بیوگرام جهت رشته پزشکی در قالب 68 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


از روش های مختلف آزمایشگاهی می توان برای تعیین حساسیت باکتری ها به عوامل ضد میکروبی در شرایط In vitro استفاده کرد. در بسیاری از آزمایشگاهها برای سنجش حساسیت باکتری های بیماری زا از روش انتشار از دیسک روی آگار استفاده می شود. نتایج قابل اطمینان با روش انتشار از دیسک فقط زمانی به دست می آید که با استفاده از اصول روش استاندارد انجام شود.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
انتخاب عوامل ضد میکروبی برای آزمایش روزمره و گزارش دهی
مواد مورد نیاز برای آزمایش تعیین حساسیت میکروبی
مولر هینتون آگار PH
مولر هینتون آگار (رطوبت)
مولر هینتون آگار (اثرات تایمیدین یا تایمین) 
بررسی کاتیونهای محیط کشت
آزمایش سویه هایی كه به خوبی رشد نمی كنند
دیسك های ضدمیكروبی (ذخیره سازی )
دستورالعمل تهیه كدورت استاندارد نیم مك فارلند 
تهیه سوسپانسیون میکروبی
تلقیح باکتری در پلیت
دیسک گذاری بر روی پلیت تلقیح شده با باکتری
خواندن نتایج و تفسیر آنها
خواندن نتایج و تفسیر آنها (استثناها)
خواندن نتایج و تفسیر آنها
استرپتوکوکوس پنومونیه و سایر گونه های استرپتوکک
تفسیر نتایج آزمایش دیسک دیفیوژن (معیارهای تفسیر)
کنترل کیفی دیسک های آنتی بیو گرام
سویه های مرجع برای كنترل كیفی
و...