دانلود پاورپوینت اصول آموزش به بیمار جهت رشته پزشکی در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


 پرستاران به عنوان یکی از اجزای کلیدی در سیستمهای بهداشتی درمانی، نقش ارزندهای در آموزش به بیماران دارند؛ زیرا دسترسی بیشتری به بیمار و خانواده وی داشته و زمان زیادی را صرف مراقبت میکنند. درنتیجه فرصتهای مکرری برای آموزش, فراهم شده و می توانند کیفیت آموزشها را ارزشیابی نمایند. از نظر قانونی و اخلاقی، آموزش بیمار یکی از وظایف پرستار است.  از نظر منشور بیمار، حق بیمار است که در مورد بیماری خود و روش های درمانی و مراقبت از خود اطلاعات کافی را دریافت کند تا بتواند در تصمیم گیری های مراقبتی مشارکت کنند. (Shared decision making)

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف آموزش بیمار  
اهداف آموزش بیمار  
پیامدهای آموزش به بیمار 
نقش پرستار درآموزش بیمار  
استانداردهای آموزش به بیمار بر اساس The Joint Commission Comprehensive Accreditation and Certification
مراحل آموزش به بیمار
مرحله اول: بررسیAssessment 
ارزشیابی از مرحله اول (جمع بندی ارزیابی)اطلاعات کسب شده را جمع بندی کنید؟
مرحله دوم: برنامه ریزی Planning 
ارزشیابی از مرحله دوم 
مرحله سوم: اجراImplementation 
به بیمار آموزش دهید تا بداند که: 
مرحله سوم: اجراImplementation 
نموه ای از چارت برای میوه های کم پتاسیم
مراحل Teach  back
مرحله چهارم: ثبت کردنDocumentation 
انواع روش های آموزش بیمار و آموزش سلامت
آموزش به بیمار در سه مرحله انجام می شود
آموزش های بدو ورود
آموزش های طول بستری بیمار
و...