دانلود پاورپوینت بررسی دو موضوع سنتز نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ترکیب شده با پلاتین سریا به روش میکروامولسیون جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 60 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم به روش میکرو امولسیون آب در فاز آلی تهیه شدند سپس اکسید سریم و پلاتین به روش القاح به ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم وارد شدند نانو ذرات تهیه شده جهت ساخت سنسور اکسیژن برای وسایل نقلیه درونسوز، مورد استفاده قرار گرفتند. نوع فاز های کریستالی ، اندازه دانه ها و سطح مخصوص آنها توسط روشهای XRD  و BET   مشخص شده اند . مشخص شده است که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم در محدوده دماهای کلسیناسیون 500-800 C  دارای فاز آناتایز خالص می باشند و در دماهای بالاتر از 900 C    تبدیل فاز آناتایز به روتایل آغاز می شود 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش آزمایش
نتایج بحث
تغییرات مقاومت
چکیده
مقدمه
مهمترین نکته در حفاظت از خوردگی فلزات:
روش تحقیق 
اعمال پوشش نانوذرات اکسید تیتانیوم  
روشهای ارزیابی پوشش ها 
نتایج و تحلیل نتایج
بررسی خواص پوشش
بررسی خواص مقاومت به خوردگی 
نتیجه گیری