دانلود پاورپوینت تصویربرداری غدد بزاقی جهت رشته پزشکی در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در غده بناگوشی، جهت مستقیم کردن مجرا چانه به جلوکشیده می شود . در غده ساب مندیبولر جهت رویت نوک مجرا زبان بطور محکم به سقف دهان می چسبد.  در صورت نیاز نوک مجرا با استفاده از میل یا دیلاتاتور بویژه در غدد تحت فکی گشاد می شود.  سپس بزرگترین کانول ممکن وارد مجرا می شود.  با قرار دادن گاز در دهان و بستن دهان سوزن در محل ثابت می شود. 

 

 

 

فهرست مطالب
آناتومی غدد بزاقی
بیماری های غدد بزاقی
سنگ
برای نمایش سنگ 
تومور و کیست 
اتساع مجاری یا سیالکتازی
روشهای بررسی غدد بزاقی
Plain Radiography 
CT و سونوگرافی
سیالوگرافی Sialography 
غده بناگوشی یا پاروتید
منفذ مجرا
غده تحت فکی یا ساب مندیبولر
بیماریهای سیستمیک، التهابی و عفونی یا سیالوز
اندیكاسیون
كنتراندیكاسیون
امادگی
وسایل مورد نیاز 
مواد حاجب
دوز تزریق
روش کار
و...