دانلود پاورپوینت تأثیر باقیمانده سموم دفع آفات نباتی وكودهای شیمیایی ، آنتی بیوتیكها و فلزات سنگین در ایمنی مواد غذایی جهت رشته پزشکی در 41 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سموم و آفت کش ها نقـش بـسیار مهمـی را در تسریع رشد و افزایش محصویت زراعی ایفا می کنند. آمار جهانی نشان میدهد که ساینه در حدود 20-30 درصد از محصویت کـشاورزی توسـط آفـات از بـین مـی رود . استفاده بیش از حد و غیر مجاز از  سموم و کود‌های شیمیایی برای افزایش بهره وری تولید در حالی در مزارع و باغ های کشاورزی رو به گسترش است که قرار گرفتن بیش از حد مجاز افراد در معرض مصرف بقایای سموم و کود‌های شیمیایی در محصولات کشاورزی می تواند سبب بروز بیماری‌های خطرناک و شیوع انواع مختلفی از سرطان‌ها گردد. این چالش مهم در حالی رو به افزایش است که بسیاری از متخصصین و کارشناسان بر این عقیده اند که در حال حاضر بر نوع و  میزان استفاده از این سموم در مزارع کشاورزی نظارتی یکپارچه و کامل صورت نمی گیرد .

 

 


 
فهرست مطالب
مهمترین عناصر و آلاینده های سمی كه به مواد غذایی راه پیدا می كنند  
برخی از راههای ورود عناصر سمی به مواد غذایی 
فلزات سنگین
جیوه
بیماری های ناشی از وجود جیوه 
سرب
بیماری های ناشی از وجود سرب 
آرسنیك 
كادمیوم
سموم دفع آفات
خطرات قرار گرفتن بیش از حد در معرض سموم و آفت کش های شیمیایی برای مصرف کننده  
تحقیقات معتبر نشان داده است كه قرار گرفتن در معرض بیش از حد سموم آفت‌كش با بروز بیماری ها و اختلالات زیر مرتبط می باشد  
راهکارهایی در جهت کاهش تهدید باقیمانده سموم و آفت کش ها در محصولات کشاورزی  
حشره كش ها
داروها و واکسن های دامی
آنتی بیوتیک ها
رادیو اکتیوها  
نیمه عمر مواد رادیواكتیو 
ترکیبات نامناسب بسته بندی
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای   
و...