دانلود پاورپوینت میکروب شناسی پزشکی جهت رشته پزشکی در 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


استرپتوکوک  های ویریدانس:  شامل استرپ میتیس، موتانس، سالیواریس و سانگوئیس و ...،  شایعترین فلور طبیعی دستگاه تنفس فوقانی،  پوسیدگی دندان با تولید لوان، دکستران،  شایعترین عامل اندوکاردیت باکتریال تحت حاد.

 

 

 

فهرست مطالب
کوکسی های گرم +
استافیلوکوک ها
آنزیم ها
توکسین ها
بیماری های ناشی از توکسین ها
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استاف های کواگولاز 
استافیلوکوکوس ساپروفتیکوس
تشخیص
درمان
استرپتوکوک ها
استرپتوکوک پیوژنز 
آنزیم ها و سموم
الف) بیماری های تهاجمی
ب) بیماری های ثانویه به عفونت های استرپتوکوکی
تشخیص
استرپتوکوک گروه B 
بیماری زایی
تشخیص
درمان
استرپتوکوک  های ویریدانس
استرپتوکوک پنومونیه
بیماری زایی
بیماری های کلینیکی
و...