دانلود پاورپوینت cephalosporins یا سفالوسپورانیک ها جهت رشته پزشکی در 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مشتقات 7- آمینوسفالوسپورانیک اسید – اغلب به صورت تزریقی هستند – دفع کلیوی دارند از طریق ترشح توبولی سفوپرازون و سفتریاکسون از طریق صفرا دفع – بیشترآنها از BBBعبور نمی کنند. مکانیسم : باکتریسید هستند شبیه پنی سیلین ها عمل میکنندو به PBPsمتصل می شوند – نسبت پنی سیلیناز استافیلوکوک کمتر حساسند ولی باکتری از طریق دیگر بتالاکتامازها میتوانند این داروها را غیر فعال کنند – تغیر در PBPs در نتیجه کاهش نفوذ پذیری

 

 

 

فهرست مطالب
مکانیسم عمل 
مصارف بالینی
عوارض جانبی
Bacterial protein synthesis inhibitors
مکانیسم عمل
کلرامفنیکل
تتراسیکلین ها
عوارض و مقاومت
ماکرولیدها
سایر داروهای گروه
آمینوگلیکوزیدها
مقاومت ، کاربرد بالینی ، عوارض
مکانیسم عمل و مقاومت
مصارف بالینی وعوارض
micellaneous
سولفانامیدها
مراحل اثر
کاربرد بالینی سولفانامیدها و مقاومت
عوارض جانبی
فلوئورکینولون ها
و...