دانلود پاورپوینت طرح مقابله با سلفیت دستگاه های فرهنگی جهت رشته مدیریت در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اقشار عمومی اهل سنت(و نیز طیف هایی از شیعیان) که به سبب گرایش های قومی، شکاف های منطقه ای، نارسایی اقتصادی و یا سست بودن اعتقادات مذهبی در برابر تبلیغات سلفیت شکننده و آسیب پذیر هستند. طیفی از عناصر که انگیزه های گرایش آنان به سلفیت، مقابله با بی دینی و لائیسم در جامعه و یا مبارزه با استکبار جهانی بوده است. دسته ای از متعصبین افراطی اهل سنت که سلفیت را محملی برای تعارض، خصومت و عناد با شیعه یافته اند. جریانات و تشکل هایی که مستقیما و یا به صورت غیر مستقیم از بیگانگان تبعیت کرده و به ابزار آنان برای پیگیری مقاصد شوم تجزیه طلبی یا براندازی نظام توسط اجانب تبدیل شده اند. 

 

 

 

فهرست مطالب
اقشار هدف
راهبردها
1. کنترل و مدیریت مراکز و پایگاه های دینی(مدارس علوم دینی، مساجد) اهل سنت
2. تقویت عناصر ضد سلفی در بین اهل سنت
3. اهتمام بیشتر به امر انسجام اسلامی
4. توجه بیشتر به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناطق سنی نشین
5. حذف زمینه های گرایش شیعیان عرب خوزستان به سلفیت
6. ارائه جایگزین های مناسب
7. هدایت انگیزه های اسلام گرایی در طیفی از اهل سنت پویا
راهکارها