دانلود پاوررپوینت تجارب از سالهای گذشته جهت رشته مدیریت در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اجرای بودجه

تقسیمات دقیق بودجه منظور شده در آغاز سال مالی

- نواقص در ترتیب فورم ب 10( به تفکیک ولایات،برنامه ها، ادارات فرعی وکود 22 به تفکیک کود های فرعی 222،224 و 225)

- نواقص در ترتیب فورم ب 3 (تفکیک بودجه انکشافی در کود های 22 و 25 ، ولایات و منبع تمویل)

تقاضای اضافه کاری مکرر در اکثریت قرار دادها (عدم پلانگذاری دقیق)

 در اضافه کاری قرارداد های ساختمانی  موافقه وزارت مالیه ، تمویل کننده و منظوری کمیسیون خاص تدارکات بمنظور تمدید یا تعدیل قرارداد

 

 


فهرست مطالب :

اجرای بودجه

...ادامه

اضافه کاریها و مصارف غیرپلانی

تعدیلات

چالش ها در پلان مالی

ترتیب/پیشنهاد بودجه

نقاط مهم اصولنامه اجرای بودجه

راپور دهی از اجراات

و...