دانلود پاورپوینت استرپتوکوکاسیه و کشت باکتری در محیط بلاد آگار جهت رشته مدیریت در قالب 62 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ویژگیهای استرپتوکوکاسیه

•بیلروت 1874
•گروه هتروژنی از کوکسی/ بیضی های بقطرμm 2- 0.5، گرم مثبت، فاقد اسپور، فاقد فلاژل که به اشکال دیپلو، تتراد و استرپتو قرار می گیرند؛ کموارگانوتروف، دارای کپسولی از جنس اسید هیالورونیک (در نیوموکوک از جنس پلی ساکارید)، بیهوازی اختیاری/ اجباری/ میکروآئروفیل، بعضی بیماریزا، برخی کومانسال و بعضی ساپروفیت هستند. 
دکتر آرین پور 

 

 


فهرست مطالب :

ویژگیهای استرپتوکوکاسیه

تقسیم بندی استرپتوکوکها

کشت باکتری در محیط بلاد آگار

CAMP test

استرپتوکوکها و انتروکوکهای مهم از نظر بیوشیمیایی
ساختمان استرپتوکوکهای همولیتیک گروه A

آنتی ژنهای استرپتوکوک

آنزیمها و مواد خارج سلولی استرپتوکوک پیوژنز

بیماریزایی استرپتوکوک

و...