دانلود پاورپوینت سازگاری های سلولی جهت رشته مدیریت در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

مقدمه
اولین مسیر ساخت ATPدرتمرینات طولانی ,متابولیسم هوازی است ومیتوکندری ها در داخل تمام اندام هایی که برای ساخت ATP واکنش پذیر هستند وجود دارند.
میتوکندریها درعضله ی قلب وعضلات اسکلتی نقش کلیدی را ایفا می کند.
اغلب مطالعات به پاسخ میتوکندریها بر دو شیوه تمرینی پرداخته اند:
اغلب مطالعات با این نظریه موافق هستند که تطابق میتوکندری به تمرین مربوط به افزایش VO2maxمی باشد .
                             

 

                                

فهرست مطالب :

مقدمه

ساختار میتوکندری ها

غشائ خارجی

غشای داخلی

میتوکندری های عضلات اسکلتی

گروه دوم

دونقش مهم دیگر

پاسخ میتو کندری ها به تمرین

پاسخ میتو کندری ها به دوره های تمرینی

و...