عنوان فایل : جزوه کامل دفترکار ریاضی ششم

نوع فایل : pdf

تعداد صفحات 71

توضیحات : کاملا با کیفیت . مناسب کار آموزگاران / اولیا انش آموزان / کافی نت های چاپ دانش آموزی

 اهداف کلی که برای شما در این پکیج تهیه دیده شده است:
-1تمرین بیشتر ریاضی موجب بهبود یادگیری آن می شود.
-2همچنین با تمرین بیشتر با مسائل جدید تر و یافتن راه حل و تفکر باعث افزایش کارایی مغز می شود.
-3دانش آموزان گاهی اوقات تمرین های کتاب را از گام به گام می نوشتند و برای فکر کردن وقت نمی گذاشتند
برای همین بهتر است کتاب در کلاس و این دفتر در خانه حل شود و البته در کلاس نیز کمی پرداخته شود.
-4طراحی عناوین در هر فصل طبق کتاب درسی است که حتی معلم را به سوی آموزش بهتر سوق می دهد.
-5و البته کیفیت خوب و حجم کم در عین حال هزینه کم نسبت سایر کتب کمک درسی از ویژگی های این دفتر
است که با پرینت و سیمی کردن آن دفتر جالبی خواهد شد. یدونه هم برای خودتون بگیرین.
-6یا می توانید با پروژکتور روی تخته بیندازید تا دانش آموزان بیایند و حل کنند. (اینم روش خوبیه)
 

فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : عدد و الگوهای عددی ..........................................................................................................1
فصل دوم : کسر ...............................................................................................................................13
فصل سوم : اعشار .............................................................................................................................21
فصل چهارم : تقارن و مختصات ........................................................................................................30
فصل پنجم : اندازه گیری ..................................................................................................................39
فصل ششم : تناسب و درصد ............................................................................................................54
فصل هفتم : تقریب ........................................................................................................................6