دانلود پاورپوینت فارماکودينامی و مکانيسم های مخابره پيام جهت رشته مدیریت در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مکانيسم های مخابره پيام

گيرنده های که داخل سلولی هستند
گيرنده های که بر روی آنزيم های طی کننده عرض غشاء قرار دارند
گيرنده های که بر روی مولکول های طی کننده عرض غشائي قرار دارند و به آنزيم تيروزين کيناز مستقل داخل سلولی متصل می شوند.
گيرنده های که بر روی کانال های يونی غشائی واقع هستند
گيرنده های که از طريق پروتيئن های G به مولکول انگيزپذير متصل هستند.

 

 

 

فهرست مطالب :
فارماکودينامی(Pharmacodynamics)
.3رابطه  دوز-پاسخ تدريجی
رابطه دوز-اتصال تدريجی
رابطه دوز-پاسخ بسته ای
منحنی دوز پاسخ بسته ای
آگونيست کامل و ناقص
آنتاگونيست فارماکولوژيک رقابتی
آنتاگونيست فارماکولوژيک برگشت ناپذير
مکانيسم های مخابره پيام
و...