خرید و دانلود فایل پی دی اف کتاب تربیت بدنی عمومی نوشته دکتر مهدی نمازی زاده و سلحشور pdf


تربیت بدنی عمومی مهدی نمازی زاده و سلحشور pdf:

کتاب تربیت بدنی عمومی مهدی نمازی زاده و سلحشور تالیف مهدی نمازی زاده و بهمن سلحشور نشر شامل 4 فصل با عناوین زیر میباشد:

فصل اول:نگاهی اجمالی به اهمیت اجتماعی ورزش

فصل دوم: رهبری انقلاب اسلامی و تربیت بدنی و ورزش

فصل سوم: فیزیولوژی ورزشی

فصل چهارم: ورزش و سلامت

 

 


چکیده
بی تردید تربیت بدن از راه فعالیت بدنی و ورزش از مهم ترین عوامل بهداشت جسمانی و روانی، بهبود روابط عاطفی و اجتماعی و در مجموع ارتقای کیفیت زندگی است. نتایج پژوهشهای متعدد آشکار می کند که مواد حرکتی، نیرویی برای انگیزش پرداختن به تربیت بدنی و ورزش است. بر این اساس، برای افزایش سواد حرکتی اقشار مختلف و با هدف افزایش فعالیت بدنی، از فناوریهای آموزشی متعدد مانند بروشور، پوستر، فیلم، نرم افزار و کتاب بهره گرفته شده است. این کتاب نیز که دستاورد سالها مطالعه و تجربه نگارندگان است در همین راستا برای جامعه دانشجویی نگاشته شد.


بی‌تردید تربیت بدن از راه فعالیت بدنی و ورزش از مهم‌ترین عوامل بهداشت جسمانی و روانی، بهبود روابط عاطفی و اجتماعی و در مجموع ارتقای کیفیت زندگی است. نتایج پژوهشهای متعدد آشکار می‌کند که مواد حرکتی، نیرویی برای انگیزش پرداختن به تربیت بدنی و ورزش است. بر این اساس، برای افزایش سواد حرکتی اقشار مختلف و با هدف افزایش فعالیت بدنی، از فناوریها