خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه استرس شغلی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی ازمباحث اصلی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است و فشار عصبی در سازمان هم چون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می برد. توجه به محیط های شغلی و شرایط کارکنان امری است که موجب بالا بردن کیفیت کار، حفظ سلامت و بهداشت کارکنان و جهت بهره جویی بیشتر و بهتر از طول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است. استرس در محیط کار هزینه های فزآینده پزشکی را به دنبال دارد. تخمین مخارج بیماری های مربوط به استرس تقریباً 45 میلیارد دلار در سال است که همین مسئله استرس ها را برای سازمان ها در مقایسه با سوانح بسیار هزینه ساز می کند. به ازای هر کارگری که براثر حوادث مربوط به شغل کشته می شود حداقل 50 نفر از بیماری قلبی ناشی از استرس رنج می برند.تخمین آثار مضر کارمند یا سرپرستی که رفتار متاثر از شرایط استرس زا دارد روی کارگران و همکاران بسیار دشوار است. شخصی که تحت شرایط استرس زا عمل می کند می تواند منشا ایجاد اضطراب و نگرانی برای دیگران شود.
 

 

 

فهرست مطالب

2-7)  استرس شغلی

2-8 ) تعریف استرس

2-9 ) تعریف استرس شغلی

2-9-1)منابع اصلی استرس

2-9-2) عوامل استرس زا

2-9-3 ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس

2-9-4) محیط فیزیکی

2-9-5 ) انطباق

2-9-6 ) سر و صدا

2-9-7 ) گرما

2-9-8 ) ازدحام

2-10) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی

2-10-1) مدل اضافه بار

2-10-2) مدل تداخل

2-10-3 ) مدل کنترل

2-10-4 ) مدل تنظیم حریم

2-10-5 ) تورم

2-10-6 ) اهمیت زمینه

2-10-7 ) اهمیت ادراک ها

2-10-8 )مدل احساس محور استرس حرفه ای

2-10-9 ) نظریه احساس کانن ـ بارد

2-10-10 ) نظریه برانگیختگی شناختی اریکسونو یورسین

2-10-11 ) نظریه خودکار آمدی بندورا

2-11 ) استرس و شغل

2-11-1)محیط فیزیکی

2-11-2 )کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار

2-11-3 ) روابط میان فردی ضعیف

2-11-4) ارتقا و تایید ناکافی

2-11-5 ) از دست دادن شغل

2-11-6) تعارض

2-11-7) خوشایند/خوشایند

2-11-8 ) ناخوشایند/ناخوشایند

2-11-9 ) خوشایند/ناخوشایند

2-11-10) خوشایند، ناخوشایند و چندگانه

2-12 ) اثرات استرس در محیط کار

2-13)عامل های استرس شغلی در محیط کار

2-13-1) ابهام نقش

2-13-2) کم باری نقش

2-13-3) ناسازگاری نقش

2-13-4)  گران باری نقش

2-14) استرس شغلی در پرستاران