دانلود پاورپوینت بی حس کننده موضعی و ساختمان شیمیایی جهت رشته مدیریت در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

فارماکوکينتيک

بسياری از ترکيبات کوتاه اثر به آسان از محل تزريق جذب گردش خون می شوند.طول اثر درصورت محدود نکردن جريان خون کوتاه خواهد بود.
آگونيست های آلفا با انقباض عروق و کاهش جريان خون، باعث افزايش طول اثر می شوند
کوکائين نسبت به قاعده فوق استثناء است چون دارای فعاليت سمپاتوميميتيک ذاتی است
ترکيبات طولانی اثر (تتراکائين، بوپيوکائين) به منقبض کننده های عروقی وابسته نيستند.
فعاليت سطحی: توانايي رسيدن به عصب سطحی در مصرف دارو روی غشاء مخاطی) کوکائين و بنزوکائين

 

 

 


فهرست مطالب :
ساختمان شيميائي و طبقه بندی
ساختمان شیمیایی
درصد داروی بیحس کننده در وضعیت پروتونه
ساختمان شیمیایی (بیحس کنند های استری)
ساختمان شیمیایی (بیحس کننده های آمیدی)
قدرت بلوک هدایت و خصوصیات فیزیولوژیک
معادله هندرسن-هسلباخ
فارماکوکينتيک
عوامل موثر در غلظت خونی بیحس کننده موضعی
Infiltration Anesthesia
Minor Nerve Blocks
و...