خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مهارت های ذهنی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

طبقه بندی حوزه عاطفی که به وسیله کراتون،بلوم،و ماسیا  (1964)درست شده پنچ طبقه کلی دارد و هریک از این پنج طبقه نیز تعدادی خرده طبقه دارد. حوزه عاطفی به اصل درونی سازی،یعنی با توجه به میزانی که یک علاقه یا نگرش معین به صورتی بخش اساسی از سبک زندگی فرد در می آید سرو کار دارد. طبقات حوزه عاطفی به شرح زیر می باشد. آگاهی،میل به پذیرش،توجه انتخابی یا کنترل شده،پاسخ دادن،میل به پاسخدهی،خرسندی در پاسخدهی،ارزش گذاری...(سيف،1379).
 

 

 

فهرست مطالب

حوزه شناختی

توانایی ها و مهارت های ذهنی

حیطه عاطفی

حیطه روانی حرکتی

حافظه

هوش

نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ

نظریه هوش گاردنر

هوش از نظر پیاژه

فراشناخت

حیطه عواطق و نگرش ها

علایق دانش آموزان

انگیزش 

خود پنداره

مهارت های حرکتی

ویژگی های مهارت های حرکتی

یادگیری فعال

کارکرد مغز

منابع