خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بهزیستی با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

     این دیدگاه بر شادکامی تأکید داشته و بهزیستی را مبتنی بر کسب لذت و اجتناب از درد می داند. یکسان تلقی کردن بهزیستی با لذت و خوشی تاریخچه ای طولانی دارد. آرسیتیپوس ، فیلسوف یونانی قرن چهارم قبل از میلاد، بر این باور بود که هدف زندگی لذت بردن هر چه بیشتر از زندگی است و شادکامی جمع حرکت های لذت جویانه فرد است. فلسفه لذت گرایی او توسط دیگران دنبال شد. هابز ، معتقد بود که شادکامی در تعقیب موفقیت آمیز امیال انسانی است و دساد  معتقد بود که دنبال کردن لذت ها و هیجان، هدف نهایی زندگی است. فلاسفه منفعت گرا  مثل بنتهام  این نظر را مطرح کردند که از طریق تلاش افراد برای به حداکثر رسانیدن لذت و نفع شخصی است که یک جامعه خوب ساخته می شود(واترمن ، 1993؛ نقل از دارایاپا، 2011). 
 

 

 

فهرست مطالب

بهزیستی

مقدمه

تاریخچه بهزیستی

دیدگاه های مربوط به بهزیستی

دیدگاه لذت گرایی

دیدگاه سعادت گرایی

مؤلفه های بهزیستی ذهنی

رضایت مندی از زندگی

رضایت مندی حوزه ای

عاطفه خوشایند یا مثبت

عاطفه ناخوشایند یا منفی

متغیرهای پیش بینی کننده بهزیستی ذهنی

منابع فارسی

منابع انگلیسی