دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل مورفولوژیکی و مورفولوژی اشتقاقی جهت رشته مدیریت در قالب 18 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مورفولوژي

تعريف: چگونه كلمات از واحدهاي كوچكتر به نام تكواژ (morphemes) تشكيل مي شوند.
تكواژ (morpheme): كوچكترين واحد دربردارنده معنا در زبان
دو دستة عمدة تكواژها:
ريشه ها (stems): تكواژ اصلي كلمه كه دربردارندة معناي اصلي كلمه است.
وندها (affixes): تكواژهايي كه معناهاي ديگري به ريشه اضافه مي كنند.
وندها: پسوندها (suffixex)، پيشوندها (prefixes)، ميانوندها (infixes)

 

 


فهرست مطالب :
مورفولوژي
چرا مورفولوژي؟
انواع مورفولوژي
مورفولوژي تصريفي
مورفولوژي تصريفي در فارسي: کلمات غيرفعل
مورفولوژي تصريفي: افعال
مورفولوژي تصريفي در فارسي: افعال
مورفولوژي اشتقاقي
Morphological Parsing
Finite State Automata
Finite State Transducers
مثالی از FST
منابع مورفولوژي فارسي