خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نظریه هایی درباره تحصیلی پیشرفت با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از آنچه گفته شد روشن می‌شود كه تئوری اتكینسون قادر است به دقت گرایش افراد را به سوی درجات متوسط موفقیت بین افراد موفقیت‌گرا و شكست‌گرا تشخیص دهد علت اینكه نتایج تحقیقات درباره كارایی افراد مشخص نبوده، می‌توان آن را تا اندازه‌ای مربوط به كیفیت پیچیدگی دانست. بالاخره گرچه صحیح نیست بگوییم این مدل تئوری، فقط در شرایط رقابت‌انگیز اجتماعی دارای اعتبار می‌باشد، معهذا بیشتر تحقیقاتی در شرایط انگیزه پیشرفت را اندازه‌گیری كرده‌اند كه تا اندازه‌ای رقابت در میان بوده است. در شرایطی كه رقابت شخص با خودش بوده نه با اجتماع، نتیجه مشابه به دست نیامد. (همان). 
 

 

 

فهرست مطالب

2-7-5- نظریه پیشرفت اتکینسون

2-7-6- نظریه انگیزه پیشرفت مک کله لند

2-8- پیشینه تجربی

2-8-1- تحقیقات داخلی

2-8-2- تحقیقات خارجی

2-9-پیشنه ی نظری تحقیق

منابع