دانلود پاورپوینت بازیابی اطلاعات و وزن دهی به term ها جهت رشته مدیریت در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


Information Retrieval

فرض bag of words: ترتيب رخ داد كلمات در جمله يا متن تأثيري در معناي آن ندارد.
اين فرض معمولاً در information retrieval به كار مي رود.
pvector space model: documentها و query به صورت يك بردار نمايش داده مي شوند.
روش كلي information retrieval: بردار مربوط به query با بردارهاي مربوط به documentهاي موجود در collection انطباق داده مي شود و شبيه ترين documentها به آن برگردانده مي شود.

 

 


فهرست مطالب :

Information Retrieval

نمايش برداري

وزن دهي به termها (term weighting)

وزن دهي به termها

Stemming & Stop words

اصلاح queryها

Latent Semantic Indexing (LSI)

Information Retrieval: ارزيابي

و...