خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اهمالکاری شغلی با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

افراد غيراهمال كار نيز ممكن است گهگاه دچار رفتار تأخيري شوند. اما اين رفتار در مورد فرد اهمال كار تفكرات عميق آنها را تحت تأثير قرار مي دهد. تفكرات عميق در مورد يك فرد اهمال كار منجر به بروز رفتارهاي تأخيري به اشكال گوناگون مي شود. بعلاوه ممكن است اين تفكرات حتي زودتر از مشاركت آنها در انجام كارها ظاهر گردد (اسپكتر ،۲۰۰۱). اگر چه هر کسی به طریق خاصی اهمالکاری می کند، ولی بهترین تعریف اهمال کاری می تواند این باشد: به تأخير انداختن انجام كار بدون هيچ دليل موجه (الیس،1997). برخی اهمال کاری را یک مشکل رفتاری دانسته اند. در این دیدگاه اهمال کاری به عنوان یک مشکل رفتاری شناخته شده و هدف از درمان کاهش نسبت یا درصد زمان اهمال کاری و افزایش نسبت یا درصد مطالعه یا فعالیت می باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری مرتبط با اهمال کاری شغلی

اهمال کاری بر حسب شرایط زمان و مکان

اولویت ها و اهمالکاری ها

کاربردها و ارزشها

پیشینه مربوط به رابطه ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

پیشینه مربوط به رابطه انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی

منابع فارسی

منابع انگلیسی