خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کیفیت زندگی و سلامت با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در تمامیه ابزارهای سنجش کیفیت زندگی ، انداره گیری جنبه های قابل مشاهده و جنبه های درونی بیماری بدرجات متفاوتی منظور شده است. در حوزه ی عملکرد فیزیکی جنبه های قابل مشاهده کیفیت زندگی روی توانایی فرد برای تحرک و اجرای فعالیتهای روزمره متمرکز شده اند که قابل مشاهده هستند جنبه های درونی، روی احساسات و ادراک بیمار در باره ی سلامت متمرکز هستند. ابعاد فیزیکی کیفیت زندگی ممکن است با ابعاد درونی ارتباط کمی داشته باشندو توجیه این مسئله می تواند انطباق و سازگاریه بیمار با محدودیت های فیزیکیش توسط به کار گرفتن فرایند های گوناگون شناختی و احساسی باشد ، که به مرور زمان ایجاد میگردد. نکته مهم دیگر این است ، که خلق شخصیت و الگوهای انطباقی بیمار تاثیر قابل توجهی روی قضاوت او در مورد کیفیت زندگی اش دارد(فرناندز و گیوریرو،2000).
 

 

 

فهرست مطالب

کیفیت زندگی

تاریخچه کیفیت زندگی

ایامی توان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد

تعاریف کیفیت زندگی

تعاریف موجود از کیفیت زندگی

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی

سنجش کیفیت زندگی

احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی

ویژگیهای کیفیت زندگی

مولف کیفیت زندگی

کیفیت زندگی.Qualitref lif

ارتباط کیفیت زندگی با سلامت

عوامل موثر بر کیفیت زندگی

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت

سنجش کیفیت زندگی

تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان

درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد

خوشبینی و کیفیت زندگی

کیفیت زندگی درسالمندان

غفلت از کیفیت زندگی سالمندان

نگرش ما به سالمندان

عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس