خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه باورها و نگرش های مرتبط با اعتیاد با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 باورها از کجا شکل می‌گیرند؟ منابع شناختی و عاطفی و بینشی شکل‌گیری باورها چیست؟ برخی از روان ‌شناسان اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که «باورها سه ریشه اصلی دارند: تجربه شخصی، ‌اطلاعات حاصل از دیگران و استنتاج، حتی ممکن است باورها محصول همزمان این سه منبع باشند. مثلاً، ممکن است شخصی نوار جدید آقای X را خیلی خوب توصیف کند زیرا شخصاً به آن گوش داده است. همچنین نوار مزبور ممکن است به این علت خیلی خوب به نظر برسد که فردی مورد اعتماد آن را تعریف کند یا در روزنامه‌ها راجع به آن مطالب مثبت زیادی نوشته شده باشد. در حالت اخیر، باور شخص بر اطلاعات حاصل از دیگران استوار خواهد بود. بالاخره، ‌احتمال دارد که شخص اصلاً به نوار گوش نداده باشد و کسی هم درباره آن با او صحبت نکرده باشد اما باور او و محصول این استنتاج باشد: چون نوارهای آقای X خیلی خوب است، پس نوار جدید او نیز به احتمال نزدیک به یقین خیلی خوب خواهد بود» (بدار و همکاران 1389، 92). 
 

 

 

فهرست مطالب

2-4- مفهوم باورها و باورهای مرتبط با مواد مخدر

2-4-1- تعریف باور

2-4-2- باور و حالات بازنما

2-4-3- منابع باورها

2-4-4- رابطه باور و نگرش

2-4-5- عقاید و باورها در رابطه با مصرف مواد

2-4-6- باورهای غلط و رایج نسبت به مصرف گونه‌های مواد مخدر

2-4-7- ارتباط باور فردی و مصرف مواد

2-4-8- باورهای غیر منطقی و اعتیاد

2-4-9- باورهای فراشناختی و اعتیاد

منابع