خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم شناسی نظری نگرش‌ های ناکارآمد با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

نگرش نشان‌دهنده‏ی اثر شناختی و عاطفی به جای تجربه‏ی شخصی از شی ء یا موضوع اجتماعی مورد نگرش و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شی‏ء است. نگرش در این معنی یک «مکانیسم پنهانی» است که رفتار را هدایت می‌کند (کریمی 1387، 162). نگرش، نظري است كه درباره افراد، چيزها يا رويدادها ابراز مي گردد. و منعكس كننده نوع احساس فرد درباره آن است (رابینز 1387، 280). نگرش ها، با توجه به تعاریف مزبور، در زمینه سازى و شکل دهى به رفتارها، ایجاد انگیزش ها، ارضاى نیازها و جهت‌دهى به گرایش ها تأثیرى جدّى دارند. به همین دلیل، مطالعه آن ها بخش عمده اى از روان شناسى اجتماعى را به خود اختصاص داده است (آذربايجاني 1382، 137)، هیچ مفهوم مجرّدى نتوانسته است همچون مفهوم «نگرش»، موقعیت عمده اى در روان شناسى اجتماعى کسب کند. (روش بلاو و نیون 1390، 119). 
 

 

 

فهرست مطالب

2-3- مفهوم شناسی نظری نگرش‌های ناکارآمد

2-3-1- تعریف نگرش

2-3-2- عناصر نگرش

2-3-3- اهمیت شناخت نگرش

2-3-5- مفهوم نگرش‌های ناکارآمد

2-3-6- الگوهای شناختی و نظریات نگرش‌های ناکارآمد

2-3-7- نقش افكار و باورها در مصرف مواد بر مبنای ديدگاه‌هاي شناختی

2-3-8- ارتباط نگرش و باور با مصرف مواد بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی

2-3-9- اهمیت و تأثیر نگرش مثبت به مصرف مواد

منابع