خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حافظه و دیدگاه ساختاری آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از زمان لاک ، هیوم ، هارتلی  و دیگر فلاسفه انگلیسی قرن های 17 و 18 تداعی به عنوان مرکز ثقل تمام فرایندهای تفکر در نظر گرفته می شد. در خلال سال های قرن نوزدهم، تداعی گرایی نظر غالب بر حافظه و فرایندهای مربوط بود که در قرن بیستم اثر آن را می توان در نوشته های افرادی مانند پاولف   و ثرندایک   مشاهده کرد. « تداعی گرایی » در شکل اصلی خود به این معنی بود که، هر تجربه شامل یک سری احساس-های ساده یا « عناصر روان شناسی » می باشد ( اتکینسون و هیلگارد ؛ به نقل از مقدم، 1391). در چنین فضایی از لحاظ نظری هرمان ابینگهوس روان شناس آلمانی کارهای اولیه خود را در مورد حافظه شروع کرد. او اولین مقاله ی خود را در مورد آزمایش حافظه در سال 1855 میلادی به رشته  تحریر درآورد. در آن دوره با وجود این که همه می دانستند حافظه چیست و فلاسفه سال ها در مورد آن نظریه پردازی کرده بودند اما هیچ-گونه صورت بندی منظمی از ساختار حافظه مورد آزمایش قرار نگرفته بود و هیچ دستگاه تحلیل پیچیده ای وجود نداشت و داده های حاصل از آزمایش های قبلی در دسترس نبود. 

 

 

 

فهرست مطالب

ماهیت حافظه انسان

دیدگاه ساختاری حافظه

2-2-1-  حافظه حسی

2-2-1-1- مراحل پردازش اولیه اطلاعات بینایی

2-2-2- حافظه کوتاه مدت(S.T.M)

2-2-3- حافظه دراز مدت(L.T.M)

2-3- دیدگاه پردازش اطلاعات

2-3-1- مرحله یادگیری

2-3-2- مرحله ذخیره سازی یا نگهداری

2-3-3- مرحله بازیابی

منابع